Πληροφορίες για ενδιαφερόμενους

Σας προσκαλούμε να λάβετε μέρος σε μια ερευνητική μελέτη. Πριν αποφασίσετε αν θέλετε να συμμετέχετε, είναι σημαντικό να καταλάβετε γιατί γίνεται η έρευνα και τι θα περιλαμβάνει. Αφιερώστε λίγο χρόνο για να διαβάσετε προσεκτικά τις ακόλουθες πληροφορίες και να τις συζητήσετε με άλλους, αν επιθυμείτε. Ρωτήστε μας αν υπάρχει κάτι που δεν είναι ξεκάθαρο ή αν θέλετε περισσότερες πληροφορίες.

1. Ποιος είναι ο σκοπός της μελέτης;

Ο σκοπός αυτής της μελέτης είναι να διερευνήσει τη στάση των νεαρών Κυπρίων μεταξύ 16 και 18 χρονών απέναντι στην πολιτική και την πολιτότητα και επιδιώκει να παρέχει στους νέους Κύπριους πολιτικές δεξιότητες, κυρίως μέσω ενός βιωματικού προγράμματος 8 διαδραστικών εργαστηρίων που σκοπεύουν να δώσουν την ευκαιρία στους συμμετέχοντες να αναπτύξουν τις πολιτικές δεξιότητές τους μέσω μιας άκρως συμμετοχικής διαδικασίας, όπου θα τους ζητηθεί να εντοπίσουν μέσω ομαδικής διαβούλευσης ένα τοπικό πρόβλημα και να το επιλύσουν.


Τέλος, η μελέτη θα εξετάσει εάν η αρχική στάση των συμμετεχόντων προς την πολιτική και την πολιτότητα αλλάζει μέσω αυτής της διαδικασίας.

2. Γιατί επιλέχτηκα;

Επιλεχτήκατε επειδή είστε μεταξύ των 16 και 18 ετών και διαμένετε στη Λάρνακα.

3. Πρέπει να λάβω μέρος;

Εναπόκειται σε εσάς να αποφασίσετε εάν θα συμμετάσχετε ή όχι.


Εάν αποφασίσετε να συμμετάσχετε, εξακολουθείτε να είστε ελεύθεροι να αποχωρήσετε ανά πάσα στιγμή και χωρίς να δώσετε κάποια εξήγηση.

4. Τι θα συμβεί εάν λάβω μέρος;

Εάν λάβετε μέρος, θα σας ζητηθεί να συμμετάσχετε με άλλους 12-14 νέους σε μια σειρά από 8 διαδραστικά εργαστήρια που θα πραγματοποιηθούν διαδικτυακά μέσω Zoom που θαδιαρκέσουν για 8 Σάββατα από τις 10 ως τις 13.00 με τακτα διαλείμματα. Το πρώτο εργαστήριο γίνει στις 30 Οκτωβρίου και τα επόμενα 7 θα πραγματοποιηθούν στις επόμενες 7 εβδομάδες.

Μέσα σε αυτές τις 8 εβδομάδες, εσείς και οι άλλοι συμμετέχοντες θα μάθετε για την πολιτική και την πολιτότητας, κυρίως εντοπίζοντας ένα ζήτημα της τοπικής σας κοινότητας που μπορεί να επιλυθεί μέσω της δημόσιας πολιτικής και αναπτύσσοντας λύσεις για αυτό. Με την καθοδήγηση των δύο ερευνητών θα αναπτύξετε τη γνώση σας για τη δημόσια πολιτική, τη δημοκρατική συζήτηση και τα θέματα που επηρεάζουν την τοπική σας κοινότητα. Μετά θα επιλέξετε ένα ζήτημα που μπορεί να επιλυθεί μέσω της τοπικής δημόσιας πολιτικής, θα συλλέξετε πληροφορίες από κατάλληλες πηγές, από ενδιαφερόμενους, επηρεαζόμενους και ειδικούς, θα εξετάσετε πιθανές λύσεις και θα αναπτύξετε ένα σχέδιο για την προώθηση της επιλεγμένης λύσης. Τέλος, εσείς και οι άλλοι συμμετέχοντες θα δημιουργήσετε ένα πορτφόλιο το οποίο θα παρουσιάσετε σε τοπικούς φορείς, συμπεριλαμβανομένου και του Δημάρχου Λάρνακας.

Στο τέλος αυτού του έργου, θα λάβετε πιστοποιητικό συμμετοχής από τον Δήμο Λάρνακας και μια δωροεπιταγή αξίας 150 ευρώ από τα καταστήματα Public.

Στη διάρκεια των εργαστηρίων θα σας ζητηθεί επίσης να λάβετε μέρος σε 2 ομαδικές συνεντεύξεις με 3-5 άλλους συμμετέχοντες, όπου θα σας θέσουμε μερικές ερωτήσεις σχετικά με τη γνώμη σας για την πολιτική, τα κοινά, την πολιτότητα και τη συμμετοχή των πολιτών. Αυτές οι συνεντεύξεις θα διαρκέσουν έως και μιάμιση ώρα.

Θα καταγράψουμε τις απαντήσεις στον υπολογιστή, έτσι ώστε μετά να μπορέσουμε να ακούσουμε προσεκτικά τι ειπώθηκε.


Τέλος, πριν το πρώτο και μετά το τελευταίο σεμινάριο θα σας ζητήσουμε να συμπληρώσετε ένα σύντομο ερωτηματολόγιο ως προς τις απόψεις σας για την πολιτική και την πολιτότητα.


Θα τελειώσουμε τη συλλογή δεδομένων πριν τις 24 Δεκεμβριου 2021.

Η συμμετοχή σε αυτό το ερευνητικό έργο θα διαρκέσει περίπου 24 ώρες (συμπεριλαμβανομένων των τακτών διαλειμμάτων) σε μια περίοδο 8 εβδομάδων από τις 30 Οκτωβριου ως τις 18 Δεκεμβριου.


5. Θα διατηρηθεί εμπιστευτική η συμμετοχή μου στη μελέτη;

Θα κρατήσουμε όλα τα δεδομένα σε κλειδωμένο αρχείο στον υπολογιστή μας. Όταν δημοσιεύσουμε τα αποτελέσματα της έρευνας το όνομά σας δεν θα αναφέρεται. Θα σας δοθεί ψευδώνυμο που θα χρησιμοποιήσουμε κατά τη σύνταξη της τελικής εργασίας.

Λάβετε υπόψη ότι οι εγγυήσεις σχετικά με την εμπιστευτικότητα θα τηρούνται αυστηρά, εκτός εάν αποκαλυφθεί τυχόν αδίκημα ή πιθανή βλάβη. Σε τέτοιες περιπτώσεις το Πανεπιστήμιο ενδέχεται να υποχρεωθεί να επικοινωνήσει με τους σχετικούς νόμιμους φορείς / οργανισμούς.


6. Τι θα συμβεί με τα αποτελέσματα αυτής της μελέτης;

Θα αναλύσουμε τα δεδομένα που συλλέξουμε από τις 2 ομαδικές συνεντεύξεις και τις απαντήσεις σας στα δύο ερωτηματολόγια και θα τα χρησιμοποιήσουμε στην ανάπτυξη ακαδημαϊκών παρουσιάσεων, άρθρων, εγγράφων πολιτικής και πιθανώς ενός βιβλίου. Θα λάβετε μια γραπτή περίληψη των ευρημάτων.

Εάν χορηγηθεί άδεια από όλους τους συμμετέχοντες, τα ηλεκτρονικά αρχεία των μεταγραμμένων ομαδικών συνεντεύξεων θα αρχειοθετηθούν μακροπρόθεσμα, για παράδειγμα με την Υπηρεσία Δεδομένων του Ηνωμένου Βασιλείου, στο τέλος του έργου, προκειμένου να καταστεί δυνατή η κοινή χρήση δεδομένων.


Εάν δεν δοθεί άδεια για αρχειοθέτηση και κοινή χρήση δεδομένων, τα δεδομένα από τις συνεντεύξεις θα αποθηκευτούν στο Πανεπιστήμιο της Γλασκώβης για περίοδο 10 ετών. Οι ηχογραφήσεις θα διαγραφούν στο τέλος του έργου και τυχόν έντυπα που περιέχουν προσωπικές πληροφορίες θα τεμαχιστουν.


7. Ποιος χρηματοδοτεί αυτήν την έρευνα;

Αυτή η μελέτη χρηματοδοτείται από το Carnegie Institute for the Universities of Scotland.

8. Ποιος έχει ελέγξει τη μελέτη;

Αυτή η μελέτη έχει αναθεωρηθεί και συμφωνηθεί από το Κολέγιο Κοινωνικών Επιστημών Δεοντολογίας του Πανεπιστημίου της Γλασκώβης και άπο το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού.

9. Με ποιον μπορώ να επικοινωνήσω για περισσότερες πληροφορίες;

Εάν έχετε οποιεσδήποτε ερωτήσεις σχετικά με αυτήν τη μελέτη, μπορείτε να απευθυνθείτε στη Δρ. Σοφία Δίγγλη στέλνοντας μήνυμα στο sophia.dingli@glasgow.ac.uk ή τον υπεύθυνο δεοντολογίας του Κολλεγίου Κοινωνικών Επιστημών, Δρ. Muir Huston στο socsci-ethics@glasgow.ac.uk

Ευχαριστούμε για το χρόνο σας.


Εάν ενδιαφέρεστε να συμμετάσχετε στη μελέτη και τα διαδραστικά εργαστήρια επικοινωνήστε μαζί μας στέλνοντας σύντομο μήνυμα σε ένα από τους λογαριασμούς του προγράμματος στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης μέσω: